Σχετικά με μας

Το σχολείο μας

 

     Το σχολείο μας αποτελείται από 2 κτίρια τα οποία βρίσκονται αντιδιαμετρικά της αυλής.

     Το νέο κτίριο (η «προσθήκη» όπως τη λέμε) εγκαινιάστηκε το 2005, λειτουργούν 4 τμήματα σε αυτό, το Τμήμα Ένταξης και το υπόγειό του έχει διαμορφωθεί σε ένα πολύ λειτουργικό γυμναστήριο.

     Το σχολείο μας είναι 12θέσιο, με οργανικές θέσεις Αγγλικής,  Πληροφορικής, Φ. Αγωγής και Μουσικής. Λειτουργούν Τμήμα Ένταξης, με οργανική θέση εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Τάξη Υποδοχής για παιδιά μεταναστών που δεν μιλούν καλά την ελληνική γλώσσα (φέτος δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης χώρου).

     Υπάρχει Αίθουσα Μουσικής με πλούσιο εξοπλισμό στο ισόγειο του παλιού κτιρίου και χώρος βιβλιοθήκης στο μεγάλο χολ του νέου κτιρίου.

     Στην αυλή μας συμβιώνουμε με ένα ακόμα σχολείο, το 5ο Δημ. Σχολείο Νεάπολης. Στο ισόγειο της «προσθήκης» λειτουργεί το κυλικείο, με την ευθύνη της πολύ καλής και εξυπηρετικής κυρίας Εύης.

Πολύτιμοι βοηθοί μας στην τάξη και την καθαριότητα είναι οι κυρίες Σούλα και Μακρίνα (Νίνα). Δυστυχώς το σχολείο μας δεν έχει ούτε επιστάτη, ούτε γραμματέα, ούτε σχολικό τροχονόμο. Έχει όμως προς το παρόν φύλακα από τις 14.00΄ έως τις 22.00΄.

     Ως ελλείψεις κτιριακές αλλά και λειτουργικές μπορούμε να αναφέρουμε πρώτα πρώτα την έλλειψη εργαστηρίου Πληροφορικής, λόγω έλλειψης χώρου περισσότερο, παρά πόρων και το σημαντικότερο, η έλλειψη ενός χώρου εκδηλώσεων, για γιορτές, ομιλίες και προβολές. Δυστυχώς, ο άσχημος σχεδιασμός και του παλιού και του νέου κτιρίου, δεν επιτρέπει ούτε στο μέλλον τη δημιουργία τέτοιων υποδομών.

     Παρακάτω απεικονίζεται στο χάρτη η τοποθεσία του σχολείου μας, το οποίο είναι πολύ εύκολο να το βρει κάποιος και πολύ εύκολα προσβάσιμο, αφού εξυπηρετείται από αρκετές γραμμές λεωφορείο (27, 25, 29).