Επίσκεψη της Α΄ τάξης στην Αμερ. Γεωργική Σχολή

2018-02-23 07:22

Μια πολύ εκπαιδευτική και ψυχαγωγική εξόρμηση έκαναν τα παιδιά της Α΄ τάξης στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή, συμμετέχοντας σε παιδαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχετικά με τη διατροφή. Προσέγγισαν βιωματικά θέματα σχετικά με τη σωστή διατροφή, έπαιξαν, δημιούργησαν, διδάχθηκαν σωστές πρακτικές και συνήθειες. Ήταν ένα γεμάτα δίωρο και για τα παιδιά και για τις δασκάλες τους, την κα Ιωάννα και την κα Βούλα.