Φωτόδεντρο

Φωτόδεντρο

https://photodentro.edu.gr/aggregator/

Το Φωτόδεντρο είναι το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την Πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να αποτελέσει το κεντρικό σημείο πρόσβασης σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο. Με απλά λόγια, όποιος ψάχνει εποπτικό ψηφιακό υλικό για οποιοδήποτε μάθημα, θα το βρει κρεμασμένο στο Φωτόδεντρο. Καλή περιήγηση!